UFABET : โรคหลอกตัวเอง กับอาการติดโกหกจนเป็นนิสัย

UFABET : โรคหลอกตัวเอง กับอาการติดโกหกจนเป็นนิสัย ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าเขาหรือเธอไม่เคยโกหกเพราะเราทุกคนควรเคยโกหกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต แต่บางคนก็พลั้งเผลอหรือโกหกจนติดเป็นนิสัย

และเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงซึ่งเป็นอาการของโรคที่เรียกว่า Self-pseudo disease ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้ในบทความ Hello Doctor

โรคหลอกตัวเอง กับอาการติดโกหกจนเป็นนิสัย

โรคหลอกตัวเอง (Pathological Liar หรือ Mythomania หรือ Pseudologia fantastica) เป็นหนึ่งในความผิดปกติของบุคลิกภาพ

Self-pseudo disease (Pathological Liar or Mythomania or Pseudologia fantastica) is one of the personality disorders.

หรือความผิดปกติทางพฤติกรรม (Personality Disorders) ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีพฤติกรรมกดดันหรือโกหกจนเป็นนิสัย เมื่อผู้ป่วยถูกบังคับหรือกดดันให้พูดความจริงเขาจะรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจจนกว่าจะสิ้นสุดการโกหกโดยอัตโนมัติ

Or behavioral disorders (Personality Disorders), in which patients with this disease will have a habit of pressure or lying behavior. When the patient is forced or pressured to tell the truth, he will automatically feel uncomfortable and uncomfortable until the end of the lie.

คำโกหกของคนที่เป็นโรคหลอกลวงไม่ใช่เรื่องโกหกสีขาวเป็นครั้งคราวหรือการโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นครั้งคราวที่ผู้คนทำเพื่อปลอบโยนอีกฝ่าย แต่มันคงเป็นเรื่องโกหกโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนมันทำให้ผู้ฟังรู้สึกหงุดหงิด หรือไม่รู้วิธีรับมือ

The lies of a deceitful person are not the occasional white lie or the occasional little lie that people do to comfort the other person. But it would be a lie for no apparent reason, it frustrates the audience. Or don’t know how to cope

สาเหตุของ โรคหลอกตัวเอง

แม้ว่าโรคนี้จะถูกค้นพบมากว่าศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคประจำตัวหลอกบางคนเชื่อว่าเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยทางจิต

Although this disease has been discovered for more than a century. But experts today don’t know exactly what causes pseudo-congenital disease, some believe it is the result of mental illness.

อื่น ๆ เช่นความผิดปกติของบุคลิกภาพต่อต้านสังคมโรคหลงตัวเองหรือโรคหลงตัวเอง ความผิดปกติของบุคลิกภาพ)

Others, such as antisocial personality disorder, narcissism, or narcissism. Personality disorder)

ความผิดปกติที่ครอบงำหรืออาจเป็นผลมาจากระบบประสาทส่วนกลางที่ทำงานผิดปกติการบาดเจ็บที่ศีรษะการบาดเจ็บทางจิตใจตั้งแต่วัยเด็กหรือฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ไม่สมดุล แต่ส่วนใหญ่จะไม่พบสาเหตุที่แท้จริง

Obsessive-compulsive disorder, or it can result from a malfunctioning central nervous system, head injury, childhood psychological trauma, or an imbalance of cortisol, but most of the time the underlying cause is not found.

ติดตามสาระความรู้เพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก : Google

Back To Top